/breadcrumb

Artikelen

Selecteer één of meer labels om artikelen te filteren (bijvoorbeeld: Transcripties, Case-studies).
Lucas Johnston

Succesfactoren voor Business Intelligence

In dit artikel wordt een wetenschappelijk artikel samengevat met betrekking tot factoren die de mate van integratie in een organisatie bepalen, specifiek voor BI systemen (BIS). Korte termijn acceptatie en lange termijn integratie van Business Intelligence systemen zijn in zeer directe zin van belang voor de effectiviteit en winstgevendheid van de organisatie die ze gebruiken.
De Big Data Revolutie, een overzicht
De Big Data Revolutie van Schönberger en Cukier is vooral interessant door de talloze voorbeelden die erin staan beschreven. In dit artikel vat ik een paar van de mooiste casussen samen. Volgens de auteurs is de betekenis van Big Data kortgezegd dat de data volledig is (n=alles), in tegenstelling tot steekproeven waarbij slechts een deel van de data wordt gebruikt. Dit boek gaat over het vinden van verborgen verbanden binnen grote datasets, ofwel, big data.
Lucas Johnston
Late Walk in Paris - H. Koppdelaney

Late Walk in Paris, door H. Koppdelaney. Beschikbaar gesteld onder Creative Commons BY-ND 2.0 licentie.