/breadcrumb

Boekbesprekingen

Als ik een inspirerend boek heb gelezen wil ik dit graag delen, dus beschrijf ik ze op mijn blog. Handig als je de inhoud van literatuur wilt weten en niet het hele boek wilt lezen, niet handig als je niet van spoilers houdt!

Lucas Johnston

Deel 5: Discussie over wat de 7 Habits maakt en breekt en conclusie

In het laatste deel van dit verschrikkelijk lange artikel ga ik de 7 Habits kritisch analyseren en zwakke punten benoemen. Dit alles omdat ik de 7 Habits wil relativeren en in een groter kader wil plaatsen, want geen enkel gedachtengoed beschrijft het domein volledig en perfect nauwkeurig. Daarna zal ik afsluiten met een korte conclusie over al het voorgaande.
Lucas Johnston

Deel 4: Wat is voor mij de betekenis van gezamelijke overwinning?

Op dit moment zie ik helderder dan ooit hoe gezamelijke overwinning pas na persoonlijke overwinning komt. Wanneer je zelf niet financiëel onafhankelijk bent, dan kun je niet een succesvol bedrijf runnen met anderen. Wanneer je emotioneel afhankelijk bent dan kun je ook geen relatie hebben waarin de een de ander elkaar constant versterkt. Het is pure logica dat je eerst zelf sterk moet zijn, voordat je anderen sterker kan maken.
Lucas Johnston

Deel 3: Wat is voor mij de betekenis van persoonlijke overwinning?

Mijn aanpak om mezelf van de grond af aan op te bouwen liep precies gelijk met de 7 Habits. Misschien dat dit boek daarom zo sterk op mij is overgekomen. Het gaf mij kracht om te beseffen dat ik de leider van mijn leven kon zijn. Ik voelde mij gesterkt om te zien dat ik een keuze heb, ongeacht in welke situatie ik mij bevind, in mijn werk en in relaties.
Lucas Johnston

Deel 2: De impact van de 7 Habits op mijn karakter

Een van de concepten die Covey beschrijft is het paradigma en de 'paradigmaverschuiving'. De manier waarop wij naar onszelf en de wereld kijken (paradigma) ligt aan de basis van ons karakter en de dingen die wij doen. Verandert je manier van denken, dan verandert je manier van doen vanzelf, onvermijdelijk.
Lucas Johnston

Deel 1: Hoe ik in aanraking ben gekomen met de 7 Habits

Mijn opa in Canada heeft ze aan mij aanbevolen, alhoewel, misschien meer aangedrongen toen ik bij hem thuis mijn vakantie had in 2007. Hij legde het boek voor mijn neus en zei simpelweg: "I want you to read this". Achteraf gezien denk ik dat hij zag dat ik het kon gebruiken om weer op het goede pad te komen.
Lucas Johnston

De ABC dialogen van Voltaire, mijn introductie in filosofie

Filosoferen is zeker een van mijn favoriete bezigheden. Ik heb ondertussen aardig wat nagedacht over de aard van het leven, maatschappij en of het überhaupt zinvol is om na te denken over wat goed en slecht is en indien wel, wat er dan over te zeggen valt. Wat ik niet heb gedaan is om echt filosofie te bestuderen. Zo blijkt is filosofie een vak apart, met zijn eigen vaktermen, helden en gedachtengoed dat is gekomen en weer gegaan. Dit artikel staat voor mij dus in het kader van ‘filosoferen als een pro’.
De Big Data Revolutie, een overzicht
De Big Data Revolutie van Schönberger en Cukier is vooral interessant door de talloze voorbeelden die erin staan beschreven. In dit artikel vat ik een paar van de mooiste casussen samen. Volgens de auteurs is de betekenis van Big Data kortgezegd dat de data volledig is (n=alles), in tegenstelling tot steekproeven waarbij slechts een deel van de data wordt gebruikt. Dit boek gaat over het vinden van verborgen verbanden binnen grote datasets, ofwel, big data.
Lucas Johnston