/breadcrumb

Filosofie

Filosoferen is echt een van mijn favoriete bezigheden. Gewoon lekker peinzen over de grote en kleine vragen van het leven. Het leven is een wonder dat zich recht onder onze neuzen voltrekt, hoe je het ook wendt of keert. Dus is het eigenlijk raar om er niet over te filosoferen. Hieronder probeer ik vragen te beantwoorden zoals: Hoe definieer ik filosofie? Waarom is het nuttig te filosoferen? Wat doet het met je? In welke filosofische gedachtes kan ik mij vinden? In welke niet? Wie is mijn favoriete filosoof? Wat is de rol van filosofie in het dagelijks leven? En de rol van filosofie in andere studie- en vakgebieden, zoals psychologie, ICT, marketing, maarschappij en politiek en andere wetenschappen? Het is veel, dat begrijp ik. Dus ik heb altijd genoeg te schrijven.

Lucas Johnston

Deel 5: Discussie over wat de 7 Habits maakt en breekt en conclusie

In het laatste deel van dit verschrikkelijk lange artikel ga ik de 7 Habits kritisch analyseren en zwakke punten benoemen. Dit alles omdat ik de 7 Habits wil relativeren en in een groter kader wil plaatsen, want geen enkel gedachtengoed beschrijft het domein volledig en perfect nauwkeurig. Daarna zal ik afsluiten met een korte conclusie over al het voorgaande.
Lucas Johnston

De ABC dialogen van Voltaire, mijn introductie in filosofie

Filosoferen is zeker een van mijn favoriete bezigheden. Ik heb ondertussen aardig wat nagedacht over de aard van het leven, maatschappij en of het überhaupt zinvol is om na te denken over wat goed en slecht is en indien wel, wat er dan over te zeggen valt. Wat ik niet heb gedaan is om echt filosofie te bestuderen. Zo blijkt is filosofie een vak apart, met zijn eigen vaktermen, helden en gedachtengoed dat is gekomen en weer gegaan. Dit artikel staat voor mij dus in het kader van ‘filosoferen als een pro’.