/breadcrumb

ICT en Business

ICT en business zijn, ja, ICT en business. Maar samen vormen ze een vakgebied dat niet hetzelfde is als simpelweg de twee vakgebieden bij elkaar. Het is een vakgebied apart en dit is het vakgebied dat ik bestudeerd heb en in werkzaam ben. Het gaat over hoe ICT kan worden toegepast om organisaties in staat te stellen een betere propositie te bieden.

Lucas Johnston

Case-study BPM bij UPS

De primaire succesfactor voor UPS is het transporteren van paketten en documenten. Processen hebben voor een bedrijf zoals UPS een speciale betekenis aangezien het proces voor de klant het eindproduct vertegenwoordigt. Zaken als efficiëntie, betrouwbaarheid en capaciteit, ofwel kwaliteit van het proces hebben in zeer directe zin een impact op de omzet en marge van het bedrijf.

Lucas Johnston

Succesfactoren voor Business Intelligence

In dit artikel wordt een wetenschappelijk artikel samengevat met betrekking tot factoren die de mate van integratie in een organisatie bepalen, specifiek voor BI systemen (BIS). Korte termijn acceptatie en lange termijn integratie van Business Intelligence systemen zijn in zeer directe zin van belang voor de effectiviteit en winstgevendheid van de organisatie die ze gebruiken.
De Big Data Revolutie, een overzicht
De Big Data Revolutie van Schönberger en Cukier is vooral interessant door de talloze voorbeelden die erin staan beschreven. In dit artikel vat ik een paar van de mooiste casussen samen. Volgens de auteurs is de betekenis van Big Data kortgezegd dat de data volledig is (n=alles), in tegenstelling tot steekproeven waarbij slechts een deel van de data wordt gebruikt. Dit boek gaat over het vinden van verborgen verbanden binnen grote datasets, ofwel, big data.
Lucas Johnston