/breadcrumb

Eerste uitgave van Darwins On The Origin of Species

Lucas Johnston
24 november 1859

Na zijn studie theologie, zijn vijfjarige ontdekkingsreis op het verkenningsschip HMS Beagle en jaren van biologisch onderzoek publiceert de Engelse Charles Darwin het beroemde 'On The Origin of Species', ofwel 'Over de oorsprong der soorten'.

In dit werk omlijnt Darwin zijn theorie, welk hij zelf 'descent with modification' noemde, ofwel 'afstamming met wijzigingen'. De voedselvoorraad zou theoretisch altijd achterlopen op de groei van een bevolking. Dit leidde Darwin ertoe te stellen dat soorten die beter waren aangepast op de omstandigheden zouden gedijen terwijl de minder goed aangepaste soorten zouden falen. Evolutie vindt plaats op basis van deze 'natuurlijke selectie', wat de kern vormt van Darwins theorie.

Wellicht het meest rationele tegenargument voor Darwins evolutietheorie kwam destijds van de Schot Fleeming Jenkin. Volgens Darwin wordt een eigenschap die een soort 'beter aangepast' maakt door ouders doorgegeven aan kinderen, waardoor deze eigenschap dominant wordt. Jenkin wees er echter op dat een dergelijke gunstige eigenschap niet dominant zou worden, maar juist verloren zou gaan. Speciale eigenschappen zouden logischerwijs gewoon 'verwateren' over de generaties. Dit was echter voordat men kennis had van genetica. Alhoewel, de basis voor genetica werd gelegd door Darwins tijdgenoot, de Oostenrijker Gregor Mendel. Genetica verklaart hoe eigenschappen van soorten doorgegeven worden aan opvolgende generaties en dus niet verloren gingen zoals Jenkin beweerde.

Opvallend is dat Darwin niet de eerste om het principe van evolutie te opperen. Darwin's grootvader, Erasmus Darwin opperde al dat soorten transformeerden (dus evolueerden). De Schot Robert Chambers kwam in 1844 met zijn 'Vestiges of the Natural History of Creation', eveneens een theorie van transformatie van soorten, welk een controversieel bestseller werd. Darwins collega, Alfred Wallace kwam naar verluid in 1858 zelf met een evolutietheorie die verbazingwekkend veel op die van Darwin leek. Uitendelijk werden de theorieën van Wallace en Darwin op 1 juli 1858 gepresenteerd op een bijeenkomst van de Linnaean Society. Darwin stelt zelf in zijn boek dat ideeën over evolutie al zijn terug te traceren tot Aristoteles en Empedocles in de 4e en 5e eeuw voor Christus.

Tijdslijncategorie