/breadcrumb

Deel 2: De impact van de 7 Habits op mijn karakter

Lucas Johnston

 

Een van de concepten die Covey beschrijft is het paradigma en de 'paradigmaverschuiving'. De manier waarop wij naar onszelf en de wereld kijken (paradigma) ligt aan de basis van ons karakter en de dingen die wij doen. Verandert je manier van denken, dan verandert je manier van doen vanzelf, onvermijdelijk.

Op dat moment was ik een student zou je kunnen zeggen. Terwijl de 7 Habits wortel schoten in mijn hoofd veranderde mijn eigen paradigma. Deze paradigmaverschuiving lag aan de basis van de belangrijkste verschuiving in mijn eigen karakter tot zo ver.

Met dit artikel wil ik mijn persoonlijke ervaringen met de 7 Habits met je delen en wat ze voor mij hebben betekend. Als 'kenner' wil ik daarna mijn analyses met je delen over wat de 7 Habits maken, maar ook wat de 7 Habits breken. Dit artikel is nogal lang geworden en daarom verdeel ik het in vijf delen (je bent nu op het tweede deel):

Deel 1: Hoe ik in aanraking ben gekomen met de 7 Habits en een korte achtergrond van de inhoud
Deel 2: Zo openhartig mogelijk beschrijf ik welke impact de 7 Habits hebben gehad op mijn karakter
Deel 3: Wat is voor mij de betekenis van persoonlijke overwinning?
Deel 4: Wat is voor mij de betekenis van gezamelijke overwinning?
Deel 5: Discussie over wat de 7 Habits maakt en breekt en een conclusie over al het voorgaande

Mijn leerweg

De eerste keer las ik het boek en werden de zaadjes geplant, vlot daarna las ik het boek nogmaals en bloeiden ze op.

De manier waarop wij naar onszelf en onze omgeving kijken is de basis van het karakter. Dat kan ietwat zweverig klinken, maar het is een feit dat ik in mezelf heel goed heb kunnen - en kan observeren. Dit zal ik verder uitleggen.

Met die abrupte breuk van mijn verleden ervoor, met het uit huis gaan, met de verwachtingen van mijn omgeving om meer volwassen te worden, al deze veranderingen, moest ik ook zelf veranderen om mij aan te passen. Ik weet niet waar ik was terechtgekomen als ik dit niet had gekund, maar zeker niet hier, met deze opleiding en met deze kansen.

Habit 1: Leider van mijn eigen leven zijn

Eén van de eerste dingen die ik begon te leren was wat de betekenis van pro-actief (habit 1). Er is één ding wat ik altijd, echt altijd zelf kan beslissen, mijn houding in mijn eigen leven. Ik ben de leider van mijn eigen leven, de chief in command. Dit betekende niet dat ik veel keuzes had in mijn omgeving. Mijn cirkel van invloed was eigenlijk maar klein. Niet veel geld, niet echt gezonde relaties met de mensen om mij heen en in de studie ging het niet goed. Maar het besef dat ik mijn eigen houding kon bepalen en keuzes kon maken over die dingen die wèl binnen mijn cirkel van invloed lagen gaf mij zekerheid.

Bepaalde omstandigheden kon ik niet veranderen. Ook (negatieve) gevoelens komen en gaan, dat feit op zich kun je ook niet veranderen. Maar wat ik leerde is dat ik keuze had in hoe ik met deze zaken omging. Dat negatieve gevoel, dat is er. Maar dan is er mijn reactie hierop. Dit zijn twee verschillende dingen. Mijn reactie die kan ik kiezen. Het volgende metafoor legt dit perfect uit:

“De windrichting kun je niet veranderen, maar je kunt altijd je zeilen bijstellen" (Onbekend)

Ik ben dit gaan toepassen. Zo heb ik toen bepaalde wrok naar mensen losgelaten en heb ik gekeken naar welk effect mijn eigen houding had op mijn omgeving. Dit was in relaties één van mijn beste keuzes ooit. Hetzelfde gold voor werk en studie. Het ging niet goed, maar ik besefte me dat ik de keuze had om het opnieuw te proberen.

Ook in het veranderen van mijn omgeving is mijn houding het eerste en het enige wat telt, op werk, studie, met vrienden, familie. Dit inzicht staat voor mij ook als een paal boven water. Wanneer je je bevindt in een omgeving waar veel negativiteit heerst heb je de keuze om hier niet in mee te gaan. Je kunt ervoor kiezen om toch het goede in mensen in te zien en het beste van de situatie te maken. Hier volhardend in zijn is krachtigste methode om verandering te veroorzaken in je omgeving. Maar het begint echt bij jezelf, je eigen houding.

Het trimvlakmetafoor van Buckminster Fuller, ook geciteerd door Covey geeft dit perfect weer:

Achter een vliegtuig, of schip bevindt zich het roer. Op dit roer bevindt zich een miniatuur-roer (het trimvlak). Door het bewegen van dit kleine roer wordt druk gecreëerd waardoor het grote roer in beweging komt. Het bewegen van het trimvlak kost echt bijna geen energie, maar brengt het hele vaartuig in beweging. Eén persoon kan een 'trimvlak' zijn voor een hele groep mensen, of een hele samenleving.

Habit 2: Koers zetten

Naarmate ik meer leerde, leerde ik ook mezelf kennen. Zelfkennis is benodigdheid nummer één om niet een speelbal te zijn van je omgeving en je leven in eigen hand te hebben. Als ik niet weet wat mijn eigen doelen, ambities, krachten, zwaktes, gedachtes en gevoelens zijn, dan kan ik ook geen eigen beslissingen maken. Dan gedraag ik me alleen maar zoals mijn omgeving of mijn gevoelens mij aansturen en is mijn gedrag dus niet een bewuste beslissing.

"Iemand kan alleen je zelfrespect afnemen als jij het hem geeft". (Een quote van Ghandi, geciteerd door Covey. Deze zin heeft wonderen gedaan voor mijn zelfvertrouwen.)

Naarmate ik meer leerde, schetste ik voor mezelf ook een koers en naarmate ik dat deed kreeg ik het zelfvertrouwen om deze koers te volgen. Ik beschreef mijn doelen voor mezelf en ik beschreef wie, wat en waar ik wilde zijn op een bepaald punt. Dit is habit 2: 'begin with the end in mind'.

Ook verklaarde ik voor mezelf heel helder wat mijn waardes zijn. Ik bevestigde steeds naar mezelf waardes zoals respect, vriendelijkheid, behulpzaamheid, consequent zijn en continuïteit voor mezelf hebben, oprechtheid, integriteit.

Walk it like you talk it. (Amerikaans gezegde)

Ik heb hiermee geleerd om mijn eigen pad uit te stippelen. Maar ik heb ook geleerd hoe eng het kan zijn om dit pad te volgen. In mijn reflecties sprak ik veel van 'donkere paden', 'deuren', of 'van een afgrond afrennen en hopen dat ik vlieg'.

Ik merkte hoe moeilijk het is om te handelen in lijn met solide principes en handelen naar mijn waardes. Ik merkte dat ik veel 'talk' was en weinig 'walk'. Dit is overigens iets wat nog steeds moeilijk is. Wanneer je je eigen waardes onder de loep neemt en nadenkt over wat nou solide principes zijn, zul je denk ik altijd wel zien dat je op bepaalde punten de 'walk' niet loopt. Om dit te beteren, dus om je integriteit op te bouwen is een levenslang proces.

"Common sense is not always common practice". (Covey)

Habit 3: Op koers blijven

De eerste drie habits kunnen worden omschreven met het volgende metafoor: “Habit 1: Jij bent de programmeur, habit 2: Schrijf het programma, habit 3: Voer het programma uit”.

Het was rond die tijd dat ik voor het eerst een planning bijhield en hier trouw aan was. Ik heb denk ik de beste leermeester gehad met Covey. Wie anders leert je hoe je moet plannen, maar dan gebaseerd op doelen en waardes die voor jou persoonlijk de kern raken en geeft je het zelfvertrouwen hiervoor te gaan?

Ik heb toen de techniek van de wekelijkse planning overgenomen, wat een goed ritme geeft. Niet te kort zodat je van dag tot dag leeft, niet te lang dat je geen flexibiliteit meer hebt. Een week is een geschikte periode om vooruit te plannen. Het plannen volgens Covey is het vastknopen van alle eindjes die je creëert met de eerste twee habits. Dat wat voor jou belangrijk is en binnen je cirkel van invloed, dat maak je concreet in je planning. Je creëert dan zelf je eigen actiepunten. Dit is een wereld van verschil met wachten totdat iemand anders actiepunten op jouw agenda plaatst. Hoe veel actiepunten op jouw agenda zijn van jou zelf, vanuit jouw eigen waardes en doelen, binnen jouw eigen invloed? Hoe veel actiepunten zijn hier door anderen opgeflatst? Hoe voelt dat? Dat bedoel ik.

Niet alles wat dringend is, is ook belangrijk en niet alles wat belangrijk is, is ook dringend. Het is belangrijk soms de minder belangrijke, dringende zaken in te ruilen voor die dingen die weliswaar niet dringend zijn, maar heel belangrijk. Waar het uiteindelijk om gaat, is om je te bezigen met dingen die je dichter bij het doel brengen die je voor jezelf hebt gesteld.

"The main thing is to keep the main thing the main thing". (Covey)

Ik had zelf echter nog geen mensen die taken op mijn agenda kwakten. Ik weet nog dat ik dacht, dat dat nog wel komt, wanneer mijn circel van invloed groter werd en mensen dingen van mij zouden gaan willen (en dat is ook zo gegaan). In die tijd was ik mezelf echt van de grond af aan aan het opbouwen en met ieder actiepunt dat ik voor mezelf stelde en uitvoerde, werd ik meer zeker van mezelf.

 

Bronnen

Gabriel, L. (Z.D.). The Power of Trim Tabs – How Small Changes Create Big Results
http://thoughtmedicine.com/2010/07/the-power-of-trim-tabs-how-small-changes-create-big-results
Geraadpleegd 16 september 2016

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.